Misiunea care ne-a călăuzit activitatea dealungul anilor a fost aceea de a sprijini şi a oferi acces la oportunităţi economice şi sociale persoanelor defavorizate şi micilor întreprinzători pentru ca aceştia să participe activ la dezvoltarea României într-o ţară etică şi prosperă.

În acest scop, Integra România a oferit un pachet complet de servicii clienţilor săi, pentru a-i ajuta să demareze sau să extindă o mică afacere.

Grupuri ţintă

 • Femei în stare de dificultate (şomere, văduve, mame singure, femei divorţate) cu o dorinţă puternică şi motivaţie de a administra o mică afacere, dornice sa învete lucruri noi
 • Familii implicate într-o mica afacere
 • Mici întreprinzatori din mediul rural
 • Mici producători din diverse judeţe ale ţării

În relaţia cu clienţii noştri am utilizat o abordare holistică care a inclus:

 • Sprijinirea micilor întreprinzători care doresc să înceapă sau să extindă o mică afacere, prin cursuri, credite, consultanţă şi facilitarea accesului la piaţă
 • Sprijinirea grupurilor marginalizate şi defavorizate, prin oferirea de educaţie antreprenorială şi credite pentru demararea sau extinderea unei afaceri, contribuind astfel la reducerea sărăciei
 • Promovarea principiilor etice în afaceri şi a conceptului de responsabilitate socială a companiilor.

Programe

1. Programul de instruire antreprenorială (2000-2007) au fost organizate cursuri cu subiecte precum: întocmirea unui plan de afacere, marketing, publicitate, analiza financiară, analiza riscurilor, managementul timpului, negociere, cursuri prin care am contribuit la creşterea bagajului de cunoştinţe si a gradului de informare. În cadrul acestui program, 1.667 de persoane au absolvit cursuri în perioada menţionată, marea majoritate participă la cursuri sau module de instruire antreprenorială. Cursurile de instruire antreprenorială au avut o durata de 16-20 de ore, finalizându-se cu completarea de către fiecare participant a unui plan de afacere pentru o afacere existentă sau pentru o idee de afacere.

2. Programul de orientare profesională pentru femei aflate în stare de dificultate (2005-2006) – a ajutat 200 de femei aflate la răscruce de drum să se cunoasca pe ele însele şi să ia cea mai potrivită decizie în ceea ce priveşte cariera lor profesională. În cadrul acestui program au fost evaluate abilităţile beneficiarelor, au fost îndrumate prin sesiuni de consiliere individuală şi au participat la cursuri în funcţie de abilităţile lor:

 • Curs de orientare profesională (scrierea unui CV profesional, scrisoare de intenţie, tehnici de intervievare, plan de dezvoltare personală, simularea unui interviu pentru un loc de munca)
 • Curs de initiere în afaceri (auto-evaluare, marketing, planificarea timpului, negociere, plan de afaceri, analiza riscurilor, analiza financiara, consiliere juridica, simularea unei afaceri)

Ca rezultate menţionăm:

 • 198 de beneficiare de evaluare a abilităţilor şi comportamentului
 • 193 de beneficiare de consiliere individuală
 • 169 de participante la cursuri
 • 72 de femei şi-au gasit un loc de muncă potrivit pregătirii si abilităţilor lor
 • 28 de femei au început o mică afacere
 • 37 şi-au continuat studiile (facultate, cursuri profesionale)

3. Programul de cursuri în agricultură (2002 – 2004) – a sprijinit sute de persoane care desfăşoară activităţi în domeniul agriculturii în mediul rural sau urban să dobândeasca mai multe cunoştinţe teoretice şi practice în domeniul lor de activitate. În cadrul acestui program, 416 persoane au participat în total la cele 19 cursuri derulate pe parcursul a 18 luni. Au fost organizate în cadrul acestui program 5 cursuri de instruire în afaceri, 1 curs de contabilitate, 5 cursuri de introducere în cultivarea ciupercilor, 2 cursuri de legumicultură, 2 cursuri de floricultură, 1 curs de iniţiere în creşterea albinelor, 1 curs de creşterea animalelor, 1 curs de pomicultură şi 1 curs de creşterea puilor de găină.

4. Programul de micro creditare pentru mici întreprinzători din zona urbană şi rurală – a constat în acordarea de consultanţă pentru întocmirea planului de afacere, acordarea de microcredite pentru începerea sau extinderea unei mici afaceri si consultanta gratuita pe perioada derularii creditului. În cadrul acestui program au fost acordate 968 de micro credite în valoare totala de 2,8 milioane USD. Cu toate ca au fost acordate credite unor persoane cu un grad foarte ridicat de risc, rata succesului programului a fost foarte mare, în cei şapte ani de activitate, pierzându-se doar 9.000 de USD în procesul de creditare. Cu ajutorul acestor credite s-au creat şi susţinut 2.692 de locuri de munca şi 395 de mici afaceri. Un număr de aproximativ 9.000 de persoane au beneficiat direct sau indirect de pe urma acestei activităţi de creditare.

5. Programul Acces (2004-2007) – a sprijinit micii întreprinzători în găsirea de noi pieţe de desfacere pentru produsele lor, contribuind astfel la creşterea incluziunii sociale şi economice a acestor persoane. În cadrul acestui program s-au vândut produse de la zeci de producători din 11 judeţe ale ţării. Programul a oferit beneficiarilor noi pieţe de desfacere şi canale de distribuţie pentru produsele lor, posibilităţi de network şi cooperare cu alţi întreprinzători, acces la informaţii şi cunoştinţe folositoare în domeniile în care activează, totul pentru a le creşte eficienţa şi productivitatea. Magazinul Ten Senses, care a funcţionat în centrul Braşovului în 2006, a combinat cea mai bună ofertă a meşterilor şi producătorilor locali cu produse realizate de persoane cu dizabilităţi.

6. Implicare în acţiuni de promovare a economiei sociale în România prin participare la diverse conferinţe interne şi internaţionale – Integra România a fost întotdeauna un partener de dialog pentru organizaţiile din România şi din strainatate care sunt implicate în economia socială. Toate aceste proiecte contribuie la creşterea gradului de incluziune socială a persoanelor marginalizate sau defavorizate dintr-un motiv sau altul.

7. Implicare în acţiuni care susţin dezvoltarea comunitară – în faza de design de programe în acest domeniu, programe care contribuie la creşterea incluziunii sociale a grupurilor marginalizate şi defavorizate

8. Membru al Coaliţiei de Microfinanţare din România (2003-2005) care a propus şi promulgat Legea nr 240/2005 a societaţii de microfinanţare din România.

9. Program Grundtvig

GRUNDTVIG este o subcomponentă a programului european SOCRATES II şi îşi propune întărirea dimensiunii europene în educaţie şi aplicarea principiului educaţiei de-a lungul întregii vieţi, contribuind la îmbunătăţirea accesului tuturor celor care, indiferent de vârstă, doresc sa achiziţioneze noi cunoştinţe, capacităţi şi competenţe. Acest program se deruleaza în România prin intermediul Agenţiei Naţionale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale (ANPCDEFP).

În cadrul acestui program, Integra România derulează proiectul “Educaţie financiară pentru persoane vulnerabile”, proiect care se desfăşoară în perioada octombrie 2007 – iunie 2009. Partenerii de proiect sunt Microfinance Center din Polonia, Fundaţia Integra din Slovacia, Fundaţia Autonomia din Ungaria, Network Credit din Norvegia, European Microfinance Network din Franţa şi Evers & Jung din Germania.

Obiectivele proiectului sunt:

 • Împărtăşirea experienţei fiecarei organizaţii în formarea adulţilor, metode şi instrumente folosite cu succes de catre parteneri
 • Crearea unui portal de informaţii în ceea ce priveşte educaţia financiară a adulţilor, util atât celor care oferă astfel de servicii dar şi beneficiarilor direcţi
 • Integrarea bunelor practici în programele curente ale fiecarei organizaţii
 • Iniţierea unei colaborari pe termen lung între organizaţii angajate sa contribuie la creşterea nivelului de educaţie financiară a persoanelor vulnerabile.


flag-eac_en

Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene.
Această publicaţie (comunicare) reflectă numai punctul de vedere al autorului şi Comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine.

10. Educaţie financiară

Societatea modernă în care trăim ne copleşeşte cu varietatea opţiunilor pe care le avem în toate domeniile, opţiuni care nu existau în trecut, una mai tentantă decât alta. Mulţi cad victime dorinţei nestăvilite de a avea mai mult şi datorită lipsei de educaţie specifică şi de înţelegere a aspectelor financiare, fac greşeli mari şi ajung să aiba datorii pe care să nu le mai poată plăti.

Unii aplica pentru un împrumut fără să înţeleagă care sunt termenii împrumutului şi fără să îşi facă nişte socoteli ca să vadă dacă sunt în stare să-l plătească, fără a estima care va fi impactul împrumutului asupra bugetului familiei. Pentru alţii, însă şi noţiunea de buget familial este complet necunoscuta.

Este relativ uşor sa obţii un credit de consum ca să cumperi tot ce îţi doreşti şi din cauza asta, unii cumpără prea mult, mai mult decât îşi pot permite. Statisticile spun că 90% din creditele cu probleme de întârzieri la plată sunt credite de consum.

România are acum un Birou de Credit unde toate băncile şi instituţiile financiare raportează împrumuturile acordate. La sfârşitul anului 2007, 5 milioane de locuitori şi aproape un sfert din populaţia României – erau înregistraţi ca având cel puţin un împrumut activ. Exista şi persoane care se adâncesc tot mai mult în datorii pentru că iau un credit ca sa platească un altul. Există exemple de persoane cu împrumuturi de la 9 banci şi este cunoscut cazul uneia care are 20 de credite active de la 14 bănci!

De asemenea, există multe persoane nemulţumite de băncile care ascund costul real al împrumutului, introduc comisioane noi pe parcurs sau comunică detaliile împrumutului şi termeni tehnici pe care beneficiarii de credite nu înţeleg.

Pe de alta parte, noţiunea de buget familial, importanţa lui sau modul lui de întocmire sunt necunoscute unui procent mare de populaţie şi din pacate, şcoala nu îi învaţă pe tineri aceste elemente financiare de bază pentru a-i pregăti pentru viaţa. Consecinţele lipsei de planificare financiară în familii se pot vedea şi din pacate ele sunt negative şi pot duce chiar la destrămarea familiilor în cazuri extreme.

Programul acesta nu se adresează doar oamenilor cu probleme financiare ci şi celor care vor sa le prevină pregătindu-se şi învăţând cum să-şi planifice cheltuielile în funcţie de venituri. Se adreseaza şi celor care au un surplus de bani şi vor să afle alternative de investire a lor. Programul se adresează de asemenea şi celor care sunt mai chibzuiţi şi vor să economisească pentru proiecte viitoare, pentru educaţia copiilor, pentru vacanţe sau pentru pensie. Modalităţi de economisire şi instrumente concrete vor fi prezentate pentru ca beneficiarii să poată să aleagă ce li se potriveşte cel mai mult. O prezentare generală a programului in format .ppt poate fi descărcată aici.

Metodologia de implementare a programului include:

 • Organizarea de mese rotunde la radio pentru dezbaterea aspectelor menţionate mai sus
 • Organizarea de seminarii
 • Organizarea de mese rotunde la TV
 • Consultanţă financiară individuală
 • Organizarea unei conferinţe
 • Editarea unei broşuri care să ofere un minim de cunoştinţe în domeniul financiar.