Educația financiară ca mijloc de a lupta împotriva excluziunii sociale

I. Parteneri

 1. European Microfinance Network din Paris, Franța – coordonator – www.european-microfinance.org
 2. Network Credit din Norvegia – www.mikrofinansnorge.no
 3. Reseau Financement Alternatif din Belgia – www.financite.be
 4. Banco Mundial de la Mujer din Spania – www.bancomujer.org
 5. Asociația Integra România din Oradea, România – www.integraromania.ro
 6. Fair Finance din Marea Britanie – www.fairfinance.org.uk

II. Scopul proiectului

Este ca profesioniștii care lucrează în domeniul educației financiare a persoanelor vulnerabile să-și îmbogățească cunoștințele prin realizarea unui schimb de experiență cu alți profesioniști europeni și să creeze o platformă virtuală de informare în acest sens.

III. Obiective

 • Partenerii vor face schimb de informații și cunoștințe legat de educația financiară a adulților
 • Partenerii își vor împărtăși unii altora metodele cele mai eficiente de a preda adulților
 • Partenerii vor putea studia și observa îndeaproape modul de desfășurare a unui curs de educație financiară
 • Beneficiarii indirecți ai proiectului, respectiv adulții vulnerabili și în risc de excluziune socială vor învăța să-și administreze mai bine resursele financiare învățând cum să-și întocmească un buget lunar de venituri și cheltuilei precum și noțiuni de bază financiare

IV. Activități

Activitățile care contribuie la creșterea nivelului de cunoaștere și informare a partenerilor sunt:

 • Participarea în întâlnirile de grup organizate în cadrul proiectului în România, Franța, Spania, Belgia
 • Organizarea de vizite de lucru între diverși parteneri, altele decât cele care includ tot grupul, pentru observarea metodelor de predare
 • Cooperare mutuală în vederea extinderii și perfecționării platformei virtuale de educație financiară, găzduită de site-ul realizat special în acest scop
 • Îmbunătățirea manualului de educație financiară

V. Durata proiectului

Este de 2 ani, respectiv august 2010 – iulie 2012.

VI. Finanțator

flag-eac_en

Agentia Nationala pentru Programe Comunitare in Domeniul Educatiei si Formarii Profesionale (ANPCDEFP), în cadrul Programului Grundtvig.

Despre GRUNDTVIG

GRUNDTVIG este o subcomponentă a programului european SOCRATES II și își propune întărirea dimensiunii europene în educație și aplicarea principiului educației de-a lungul întregii vieți, contribuind la îmbunătățirea accesului tuturor celor care, indiferent de vârstă, doresc să achiziționeze noi cunoștințe, capacități și competențe.

Acest program se derulează în România prin intermediul Agenției Naționale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale (ANPCDEFP).

Programul GRUNDTVIG își propune să ofere alternative educaționale și să îmbunătățească accesul celor care doresc să dobândească noi competente prin forme de educația adulților. GRUNDTVIG vine în întâmpinarea nevoilor de învățare ale adulților și se adresează instituțiilor sau organizațiilor care asigură sau facilitează educația acestora.

Obiective specifice

Programul Grundtvig intenționează:

 • Să răspundă provocărilor educaționale impuse de creșterea speranței medii de viată
 • Să răspundă cererii de alternative educaționale pentru adulți, cu scopul de a ameliora cunoștințele și competentele acestora.

Obiective operaționale

Programul Grundtvig își propune:

 • Să crească accesibilitatea, calitatea și volumul mobilităților în Europa, pentru persoanele implicate în educația adulților
 • Să amelioreze calitatea și să crească volumul cooperării între organizațiile implicate în educația adulților în Europa
 • Să asiste persoanele care provin din categorii și contexte sociale vulnerabile și/sau marginalizate, în mod deosebit persoanele vârstnice și pe cei care au ieșit din sistemul formal de educație fără calificări de baza, pentru a le oferi oportunități alternative de educație
 • Să faciliteze dezvoltarea de practici inovative în educația adulților precum și transferul acestora de la o țară participanta la alta
 • Să sprijine dezvoltarea de conținuturi informaționale bazate pe noile tehnologii, dezvoltarea serviciilor, practicilor și metodelor pedagogice inovative pentru învățarea pe tot parcursul vieții
 • Să multiplice abordările pedagogice și să îmbunătățească managementul organizațiilor pentru educația adulților