Iași, 09 iulie 2014

Lansare de proiect: “Oportunități pentru viitor prin șanse egale”

Fundația Filocalia Iași în parteneriat cu SC Grupul de Presă Medianet SRL, SIVECO SA, Fundația pentru Dezvoltare Economică și Integrare Europeană și Asociația Integra România anunță lansarea proiectului POSDRU/144/6.3/S/131904 “Oportunități pentru viitor prin șanse egale” cofinanțat din Fondul European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltare Resurse Umane 2007-2013.

Proiectul își propune dezvoltarea competențelor profesionale a 600 de persoane din grupul țintă. Dintre acestea, 480 sunt beneficiare ale cursului de calificare nivel 1, 40 sunt beneficiare ale cursului de calificare la nivel 2, iar 80 sunt beneficiare ale cursurilor de inițiere antreprenoriat. Cel puțin 540 de persoane  vor obține calificare aferentă, în vederea asigurării accesului egal la ocupare și la construirea unei cariere.

Tot în cadrul proiectului vor fi realizate 19 seminarii pentru promovarea tratamentului și accesului egal pe piața muncii a femeilor și un raport de cercetare/  analiză a diferențelor bazate pe gen în profesie, carieră și venituri. În plus se are în vedere crearea accesului la o tehnologie inovatoare prin dezvoltarea și implementarea portalului de informare și diseminare a proiectului, prin crearea materialului multimedia și prin formarea și certificarea în competențe TIC a unui număr de 100 de persoane din totalul grupului țintă.

Proiectul va fi implementat în perioada 9 aprilie 2014 – 7 noiembrie 2015. Implementarea vizează trei direcții strategice:

1. Dezvoltarea abilităților și a competențelor grupului țintă, prin programe de calificare și de formare profesională;

2. Campanii și seminarii de conștientizare a drepturilor grupului țintă;

3. Acțiuni de sprijin pentru dezvoltarea carierei femeilor și asistență pentru începerea unei afaceri proprii.

Please follow and like us:
9Jul