Antet POSDRU

I. Parteneri

 1. Asociaţia Femeilor şi Familiilor din Mediul Rural (AFFMR) București – applicant și coordonator
 2. Asociaţia INTEGRA România, Oradea
 3. Fundaţia pentru Recuperare, Integrare şi Promovare Socială ECHOSOC, București
 4. Asociaţia Spaniolă a Femeilor de Afaceri din Madrid ASEME, Spania

II. Obiectivul general al proiectului

Creșterea motivației și competențelor antreprenoriale, precum și a nivelului de informare privind oportunitățile de formare și ocupare ale persoanelor inactive, persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, în special tineri până în 25 de ani și femei și ale șomerilor de lungă durată, din minim 200 de comunități rurale aflate in regiunile NV, NE si S Muntenia.

III. Obiective specifice

 1. Creșterea nivelului de informare al cel puțin 50.000 de persoane, din 200 comunități din mediul rural în cadrul regiunilor țintă, asupra oportunității și pașilor necesari dezvoltării de afaceri noi, precum și asupra facilităților de formare și ocupare în domeniile non-agricole existente în zonă;
 2. Creșterea nivelului de pregătire și motivare antreprenorială a 1.400 de persoane din grupurile-țintă, prin participarea acestora în programe de formare și oferirea de consiliere pentru inițierea de afaceri mici non-agricole;
 3. Îmbunătățirea accesului a 2.800 de persoane din grupurile-țintă la informații si consiliere individuală privind oportunitățile de formare și ocupare existente la nivel local si regional. Grupurile-țintă vor obține prin proiect:
  • Informații despre oportunitatea începerii și pașii necesari dezvoltării unei afaceri mici într-un domeniu non-agricol în mediul rural;
  • Cunoștințe și abilități fundamentale privind antreprenoriatul de tipul: idei de afaceri fezabile, atragerea de clienți, aspecte contabile, financiare si legislative legate de funcționarea întreprinderilor, oportunități si modalități de accesare a finanțărilor pentru start-up-urile din mediul rural etc.;
  • Consiliere și asistență pentru inițierea (inclusiv oferirea de soluții de finantare) de afaceri mici în domenii non-agricole în mediul rural;
  • Informații privind oportunitățile de formare și ocupare existente la nivel local si modalități de accesare;
  • Alte informații, cunostințe și abilități relevante, identificate în urma analizei nevoilor de informare, formare și consiliere a grupurilor- țintă.

IV. Rezultate anticipate

Proiectul va avea drept beneficiari direcţi 4.200 de persoane inactive şi persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, în special tineri până în 25 de ani, femei, şomeri de lungă durată din comunităţi rurale aflate în regiunile Nord-Vest, Nord-Est şi Sud-Muntenia. Dintre aceşti beneficiari:

 • 1.400 de persoane vor participa la programe de formare privind dezvoltarea de afaceri şi vor beneficia de servicii de consiliere pentru iniţierea de afaceri mici non-agricole;
 • 2.800 persoane vor primi informaţii şi vor fi consiliate cu privire la oportunităţile de formare şi ocupare existente la nivel local.

În afara celor 4.200 de beneficiari ai proiectului, peste 50.000 de persoane din mediul rural vor afla despre oportunităţi şi paşi necesari pentru dezvoltarea de afaceri noi, prin intermediul unei campanii de promovare şi informare.

V. Aria de intervenție

Asociația Integra România implementează proiectul în regiunea de NV a țării, respective în șase județe: Bihor, Cluj, Sălaj, Satu-Mare, Maramureș, Bistrița-Năsăud,

VI. Durata proiectului

Proiectul se derulează în perioada 2 decembrie 2010 – 30 aprilie 2013.

VII. Finanțator

Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013