antet

OPORTUNITĂȚI PENTRU VIITOR PRIN ȘANSE EGALE

Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară 6

Domeniul major de intervenţie 6.3. „Promovarea egalități de șanse pe piața muncii”

 

I. Parteneri:

1. Fundația Filocalia, Iași  – Solicitant

2. Grupul de presă Media Net, Iași – Partener

3. Siveco SA, București – Partener

4. FEDEI, Iași – Partener

5. Asociația Integra România, Oradea – Partener

 

II. Regiuni de implementare

N-E: Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava, Vaslui

N-V: Bihor, Bistrița-Năsăud, Cluj, Maramureș, Sibiu, Satu Mare, Sălaj

București-Ilfov

 

III. Obiective:

Obiectivul general al proiectului consta in calificarea unui numar de minim 520 de femei din totalul de 760 de persoane inregistrate din grupul tinta, in vederea dezvoltarii competentelor personale si profesionale, pentru a facilita accesul acestora pe piata muncii, in regiunile Nord-Est si Nord-Vest.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

1. Dezvoltarea competentelor personale si profesionale a unui unui numar de 600 de persoane apartinand grupului tinta (480 beneficiari ai cursului de calificare nivel 1, 40 beneficiari ai cursului de calificare nivel 2 si 80 beneficiari ai cursurilor de initiere antreprenoriat si accesare fonduri structurale), prin participarea la cursuri de formare profesionala calificare / recalificare, antreprenoriat si accesare fonduri structurale, din care cel putin 540 sa finalizeze aceste programe de formare prin obtinerea certificarii aferente, in vederea asigurarii accesului egal la ocupare si la construirea unei cariere;

2. Organizarea de campanii de crestere a constientizarii asupra principiului egalitatii de sanse si de gen, cuantificate prin 19 seminarii pentru promovarea tratamentului si accesului egal pe piata muncii a femeilor, 1 raport de cercetare/ analiza a diferentelor bazate pe gen in profesie, cariera si venituri;

3. Crearea accesului la o tehnologie inovatoare prin dezvoltarea si implementarea portalului de informare si diseminare al proiectului, prin creearea materialului multimedia si prin formarea si certificarea in competente initiere TIC al unui numar de 100 de persoane din totalul grupului tinta

 

IV. Cui se adresează proiectul?

  • 20 Experți mass-media
  • 610 Femei
  • 30 Operatori mass-media
  • 50 Personal al autorităților publice centrale și locale
  • 20 Personal al organizațiilor societățior civile
  • 30 Personal al partenerilor sociali

V. Ce oferă proiectul?

  1.  Seminarii de egalitate de șanse și gen
  2. Cursuri de calificare/ recalificare și inițiere
  3. Acreditare/ autorizare a programelor de formare destinate persoanele din grupul țintă
  4. Programe de formare profesională în TIC (tehnologia informației și comunicării) – certificare ANC

 

subsol