Instruire antreprenorială

România nu are un trecut îndelungat în economia de piaţă, generaţia actuală de oameni de afaceri fiind practic prima generaţie. Cei mai mulţi care au început afaceri au fructificat o oportunitate specială, au fost forţaţi de împrejurări într-un fel sau altul ori au vrut să-şi investească banii pe care-i aveau într-o activitate aducătoare de venit. Majoritatea au pornit la drum fără a avea o pregatire specială în domeniu. Pe parcurs, unii şi-au completat pregătirea prin cursuri de lungă sau scurtă durată, alţii au învăţat din experienţa altora iar alţii au studiat pe cont propriu pentru a deveni mai buni manageri ai propriilor afaceri.

Majoritatea oamenilor de afaceri recunosc nevoia de a-şi completa cunoştinţele, de a face schimb de experienţă cu alţii şi apreciază oportunitatea de a avea mentori care să-i ajute atât pe plan profesional cât şi personal. Adesea, însăşi exprimarea problemelor întâlnite şi a nevoilor în faţa unui mentor gata sa asculte şi să dea sfaturi, duce la găsirea de soluţii viabile.

Facilitarea oportunităţilor de a întâlni alţi oameni de afaceri români sau străini şi de a face schimb de experienţă este o altă activitate în care se implică Integra.

Parte din acest program este și un curs numit „ABC financiar” oferit în mod regulat tinerilor aflați în prag de căsătorie, dar nu numai. Cursul îi învață pe beneficiari să își întocmească un buget familial, le prezintă noțiunile financiare de bază pe care ar trebui să le cunoască fiecare cetățean, cum ar fi: venituri, cheltuieli, elementele unui credit, economisire, planificare financiară, investiție, etc.

Cunoștințele dobândite au rolul de a-i ajuta pe beneficiari să evite greșelile provocate de necunoaștere și să fie mai chibzuiți în administrarea resurselor financiare.

Încearcă acum Aplicația financiară!