Modele de bună practică în domeniul incluziunii sociale

incluziune_sociala

I. Parteneri

 

 1. Asociaţia CRIES – Centrul de Resurse pentru Iniţiative Etice şi Solidare, cu sediul în Timişoara – aplicant și coordonator
 2. Platforma Europeană IRIS, cu sediul în Franţa, Strasbourg
 3. Institutul Intercultural Timişoara, cu sediul în Timişoara
 4. Asociaţia Serviciul APEL, cu sediul în Bucureşti
 5. Asociaţia Integra România, cu sediul în Oradea.

II. Obiectivul general

Cresterea incluziunii sociale prin promovarea metodelor transnationale de buna practică în domeniul economiei sociale şi solidare.

III. Obiective specifice

 • Creşterea cu 70% a capacităţii membrilor parteneriatului transnaţional de a colabora în vederea iniţierii şi dezvoltării de proiecte inovative în domeniul incluziunii sociale, prin crearea de parteneriate cu actori europeni, pe parcursul a 36 de luni de proiect;
 • Îmbunătăţirea cu 60% a nivelului de cunoaştere a unor metode de bună practică implementate la nivel european în domeniul incluziunii sociale, pe parcursul a 32 de luni de proiect;
 • Dezvoltarea cu 80% a competenţelor şi abilităţilor specifice în rândul a 200 de membri ai parteneriatului transnaţional de a dezvolta masuri/proiecte inovative în domeniul incluziunii sociale active, pe parcursul a 20 de luni de proiect.

IV. Principalele rezultate avute în vedere

 • Formarea unui Grup de think-tank în domeniul incluziunii sociale, care va analiza politica naţională şi europeană în domeniul incluziunii sociale şi va participa la identificarea şi analiza metodelor de bună practică
 • Dezvoltarea Reţelei Europene pentru Promovarea Transferului de Competenţe în domeniul Incluziunii Sociale, cu accent în ceea ce priveşte economia socială şi solidară
 • Dezvoltarea unui Ghid adaptat de Bune Practici în domeniul incluziunii sociale, cu accent în ceea ce priveşte iniţiative din domeniul economiei sociale şi solidare
 • Formarea unor 8 Grupuri Locale de Iniţiativă pentru promovarea de proiecte în domeniul incluziunii sociale
 • Dezvoltarea modulului de training “Metode practice de intervenţie în domeniul incluziunii sociale”:
 • Organizarea a 8 sesiuni de formare pentru un număr de minim 120 de participanţi
 • Organizarea unor vizite de lucru pentru minim 80 de persoane în Franţa, Italia, Belgia şi Marea Britanie
 • Dezvoltarea unui portofoliu de 8 proiecte inovative în domeniul incluziunii sociale care vor fi implementate la nivel local de către Grupurile Locale de Iniţiativă
 • Furnizarea de servicii de consultanţă pentru membrii parteneriatului transnaţional care doresc dezvoltarea unor proiecte inovative în domeniul incluziunii sociale: dezvoltare strategică, consultanţă în domeniul juridic, consultanţă în domeniul marketing-ului social, consultanţă în integrarea socio-profesională a persoanelor marginalizate social
 • Servicii de mentoring şi coaching social din partea experţilor europeni pentru membrii parteneriatului transnaţional care doresc dezvoltarea unor proiecte inovative în domeniul incluziunii sociale.

V. Aria de intervenţie

8 localitati situate in urmatoarele judete: Timis, Arad (Regiunea Vest), Cluj, Bihor (Regiunea Nord-Vest), Iasi (Nord-Est), Sibiu (Regiunea Centru), Bucureşti.

VI. Responsabilităţi ale Partenerului Asociaţia Integra România

 • participarea în grupul de think-tank în domeniul incluziunii sociale, care va analiza politica naţională şi europeană în domeniul incluziunii sociale şi va participa la identificarea şi analiza metodelor de bună practică;
 • participarea ca formator în cadrul training-ului “Metode practice de intervenţie în domeniul incluziunii sociale”;
 • oferirea de servicii de consultanţă pentru dezvoltarea de proiecte în domeniul incluziunii sociale.

VII. Durata proiectului

Este de 40 de luni, începând cu luna iulie 2010.

VIII. Finanțator

logo-posdru

Programul operațional sectorial dezvoltarea resurselor umane (AMPOSDRU) 2007-2013.