Proiect aprobat pe linia de finanțare Fondul pentru Relații Bilaterale – Runda a 2-a Măsura a.

Dezvoltarea parteneriatului „Stabilirea de parteneriate româno – norvegiene, în domeniul promovării şi aplicării principiilor de Responsabilitate Socială în rândul ONGurilor din România – PRO CSR”.