Alcătuirea grupului țintă pe zona NV în cadrul proiectului “Oportunități pentru viitor prin șanse egale” până în 02 decembrie 2015:
• Femei: 188
• Experți mass-media: 10
• Operatori mass-media: 12
• Personal autorități publice: 27
• Personal ONG: 11
• Personal al partenerilor sociali: 16

Proiectul “Oportunități pentru viitor prin șanse egale” este derulat de Fundația Filocalia Iași în parteneriat cu SC Grupul de Presă Medianet SRL, SC SIVECO SA, Fundația pentru Dezvoltare Economică şi Integrare Europeană și Asociația Integra Romania.

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 “Investește în oameni!”.

Please follow and like us:
2Dec