Număr de femei din zona NV care au fost asistate în dezvoltarea carierei prin avansare în carieră în cadrul proiectului “Oportunități pentru viitor prin șanse egale” până în 02 decembrie 2015:  3 femei din grupul țintă.

Proiectul “Oportunități pentru viitor prin șanse egale” este derulat de Fundația Filocalia Iași în parteneriat cu SC Grupul de Presă Medianet SRL, SC SIVECO SA, Fundația pentru Dezvoltare Economică şi Integrare Europeană și Asociația Integra Romania.

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 “Investește în oameni!”.

Please follow and like us:
4Dec