Articol preluat din Revista Biz http://www.revistabiz.ro/cum-recunosti-un-leader/

Leadership înseamnă viziune, încurajare, entuziasm, energie, consecvență.

La baza leadership-ului stă spiritul de echipaă, ca și rezultat al integrării mai multor procese: construirea încrederii între persoanele implicate; stabilirea unei misiuni și a unor scopuri clare; derularea unor procese decizionale participative; motivarea puternica, atât la nivel individual cât și de grup, în vederea realizării unor obiective comune.

Leadership-ul presupune abordarea mai multor aspecte. Uneori se referă la posesia unor atribute personale, cum ar fi curajul, ambiția, hotărârea sau carisma. Alteori, se referă la deținerea unei poziții care conferă putere, autoritate și responsabilitate. Cert este că un bun leader se construiește printr-un proces continuu de perfecționare și experimentare.

Astfel, in procesul de identificare a unui bun leader trebuie să urmărim o serie de competențe și aptitudini menite să determine în ce măsură profilul acestuia se potrivește cu cel al organizației, însușirile de personalitate relevante fiind: energie, dinamism, tendința spre activitate, spirit de inițiativă, dominanță, empatie, senzitivitatea la relațiile interpersonale.

O funcție de conducere presupune de altfel o anumită combinație de însușiri și aptitudini:

 • motivare, energie și capacitate de muncă, percepție rapidă și coerență a informațiilor, inteligență
 • competență profesională, fluență verbală, empatie
 • controlul sub aspect afectiv și situațional.

Leadership-ul înseamnă a face lucrurile și a rezolva problemele prin oameni, a îndeplini sarcini de lucru cu ajutorul unor echipe sau al unui grup. Cei capabili să îndeplinească acest rol se pot numi leaderi.

Într-o atare situație este indicat să facem deosebirea dintre manageri și leaderi, într-un context în care cele două noțiuni sunt destul de mult confundate. Cazul ideal ar fi cel în care managerul este și leader, dar această echivalență nu există întotdeauna.

Managerul, prin influența sa asupra echipei, determină realizarea sarcinilor, reușita sa depinzând în mare măsură de abilitatea de a face echipa să îndeplinească sarcinile. Un bun manager va fi întotdeauna un bun leader, dar un bun leader nu este întotdeauna un bun manager. Leaderii trebuie să dea dovadă în permanență de un nivel ridicat de complexitate cognitivă pentru a înțelege nevoia de schimbare și pentru a elabora o strategie eficientă de rezolvare a problemelor cu care se confruntă organizația.

Leadership-ul reprezintă capacitatea de a determina oamenii să acționeze. Managerul, în schimb, este persoana care asigură atingerea obiectivelor organizaționale prin planificarea, organizarea și orientarea muncii către o finalitate. Prin urmare, o persoană poate fi un manager eficient fără a avea capacitățile unui leader.

În procesul de identificare a celor mai buni leaderi pentru organizația pe care o reprezentăm, putem urmări o serie de competențe de leadership:

 • Obiective comun împărtășite: gândire strategică, planificare participativă
 • Valori organizaționale comun împărtășite: influență și putere, motivarea angajaților
 • Dezvoltarea continuă a competențelor și a know how-ului prin mentoring și coaching și prin dezvoltarea angajaților
 • Acțiuni și eforturi unitare: teamworking și rezolvarea conflictelor
 • Comunicare eficientă: abilități de comunicare pentru leaderi și managementul schimbării.

Componenetele leadership-ului pot fi structurate și focusate pe următoarele tipuri de acțiuni:

 • concentrarea asupra obținerii de rezultate
 • înțelegerea mediului și a impactului sau asupra organizației
 • gândirea și acțiunea strategică
 • construirea unor noi modele și modalități de lucru
 • dezvoltarea și comunicarea unei viziuni personale a schimbării.

Leadership-ul se bazează pe comportament, în special față de ceilalți. Calitățile sine qua non ale unui leader se raportează la: integritate, maturitate, conducerea prin exemplu, corectitudinea, fermitate și claritate (în special în gestionarea unor comportamente neadecvate), asumarea responsabilității, respectarea angajamentelor și a promisiunilor, încurajarea oamenilor din echipă către creștere și dezvoltare, time management, planificare și stabilirea priorităților, îndeplinirea sarcinilor și obiectivelor asumate.

Deși toate acestea reprezintă aspecte deosebit de importante și de care trebuie să ținem cont în procesul de selectare a unui leader, ele nu garantează o rețetă a succesului. Și asta pentru că totul trebuie adaptat în funcție de fiecare organizație în parte și de oamenii pe care aceasta dorește să îi coopteze în echipă.

Corina Diaconu este Managing Director al ABC Human Capital.

Please follow and like us:
4Nov