În data de 5 octombrie 2015 a avut loc examinarea celor 10 persoane care au participat la cursul de Expert accesare fonduri europene și de coeziune oferit de către Asociația Integra România prin proiectul “Oportunități pentru viitor prin șanse egale”.

Examenul a avut o parte teoretică ce a constat în completarea unui test grilă, iar la partea practică s-au format trei grupe ce au susținut trei proiecte de finanțare:

1. Proiect de îmbunătăţirea calităţii serviciilor de asistenţă medicală din judetul Bihor prin dotarea şi modernizarea clădirii laboratoului de anatomie patologică pentru o mai bună activitate medicală cu accent pe îmbunătăţirea calităţii serviciilor din spitale și reducerea numărului de bolnavi.

2. Proiect de eficientizare a consumului de energie termică prin reabilitarea și izolarea a 120 de apartamente în termen de 12 luni în vedrea reducerii costurilor de întreţinere cu 40%

3.  Proiect de îmbunătăţire a calităţii infrastructurii educației prin crearea unui studio de jurnalism la un liceu din municipiul Oradea în vederea validării și exersării competenţelor de comunicare şi producţia de materiale ce promovează activităţilor liceului pentru 120 de elevi pe o durată termen de 6 luni.

Toate persoanele evaluate au reușit să treacă cu bine examenul. Felicitări absolvenților!

Diplomele obținute sunt recunoscute de Agenția Națională pentru Calificări (ANC).

Proiectul “Oportunități pentru viitor prin șanse egale” este derulat de Fundația Filocalia în parteneriat cu SC Grupul de Presă Medianet SRL, SC SIVECO SA, Fundația pentru Dezvoltare Economică şi Integrare Europeană și Asociația Integra Romania.

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 “Investește în oameni!”.

 

Please follow and like us:
7Oct