Proiectul „Oportunităţi pentru un viitor mai bun prin şanse egale“ s-a încheiat cu un bilanţ foarte bun: peste 700 de femei au obţinut o calificare sau recalificare în diferite profesii cerute pe piaţa muncii.

Desfăşurat pe o perioadă de 18 luni, proiectul, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, a implicat o amplă colaborare. Fundaţia Filocalia a avut patru parteneri în implementarea acestui proiect: Siveco SA, Fundaţia pentru Dezvoltare Economică şi Integrare Europeană, Grupul de Presă Medianet SRL şi Asociaţia In­tegra România.

Proiectul a vizat trei direcţii strategice: dezvoltarea abilităţilor şi competenţelor grupului ţintă, prin programe de calificare şi de formare profesională; campanii şi seminarii de conştientizare a drepturilor grupului ţintă şi acţiuni de sprijin pentru dezvoltarea carierei femeilor şi asistenţă pentru începerea unei afaceri proprii.

În cadrul implementării proiectului s-au organizat campanii de creştere a conştientizării asupra principiului egalităţii de şanse şi de gen, 30 seminarii pentru promovarea tratamentului şi accesului egal pe piaţa muncii a femeilor şi un raport de cercetare/analiză a diferen­ţelor bazate pe gen în profesie, carieră şi venituri.

„Acest proiect a prevăzut dezvoltarea competenţelor pentru 600 de persoane din grupul ţintă care ajuns la finalul proiectului la 1.175 de persoane. Ceea ce dovedeşte amploarea acestui proiect. Dintre acestea, 660 de persoane trebuiau să beneficieze de cursuri de ca­lificare nivel 1, dar, datorită solicitării de pe piaţa muncii, am suplimentat numărul cursanţilor la 700. De asemenea, datorită acestui proiect, am reuşit calificarea unui număr de minimum 700 de femei din totalul de 960 de persoane înregistrate în grupul ţintă. Experienţa acumulată în cadrul acestui proiect ne-a dovedit că diferenţele de gen şi accesul pe piaţa muncii pentru femei reprezintă o pro­blemă reală a societăţii“, a subliniat Liliana Romaniuc, managerul proiectului.

Sursa:  Ziarul de Iași.

Please follow and like us:
8Dec