În decembrie 2015, a fost publicată Strategia de angajament privind egalitatea de șanse între femei și bărbați 2016 – 2019, a Comisiei Europene, care stabilește cadrul pentru activitatea viitoare a Comisiei în vederea îmbunătățirii egalității între femei și bărbați.

Strategia de angajament se concentrează pe următoarele cinci domenii prioritare:

  1. Creșterea participării femeilor pe piața muncii și independența economică egală;
  2. Reducerea diferenței de remunerare și diferența dintre pensii și, astfel, combaterea sărăciei în rândul femeilor (plata egală pentru muncă de valoare egală);
  3. Promovarea egalității între femei și bărbați în procesul de luare a deciziilor;
  4. Combaterea violenței bazate pe gen, protejarea și sprijinirea victimelor;
  5. Promovarea egalității de gen și a drepturilor femeilor din întreaga lume.

Ea își reafirmă angajamentul față de integrarea perspectivei de gen: O perspectivă a egalității de gen va fi integrată în toate politicile UE, precum și în programele de finanțare ale UE. Strategia sprijină, de asemenea, punerea în aplicare a dimensiunii egalității de gen în cadrul Strategiei Europa 2020.

 

                                                         Click aici pentru mai multe detalii.

Please follow and like us:
12Apr